Aplikant (w charakterze strażnika miejskiego)

Myślisz o zmianie pracy? Chcesz zatrudnić nowego pracownika? Opublikuj swoje ogłoszenie właśnie tutaj!
Riczard

Aplikant (w charakterze strażnika miejskiego)

Post autor: Riczard »

Stanowisko:
Aplikant (w charakterze strażnika miejskiego)
Firma:
Straż Miejska m.st. Warszawy
logo firmy
Strona WWW:
https://www.praca.pl/
Ulica:
Młynarska 43/45
Miasto:
Warszawa
Województwo:
mazowieckie
Kod pocztowy:
01-170
E-mail:
[email protected]
Straż Miejska m.st. Warszawy
[z siedzibą ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa]
poszukuje kandydata na stanowisko

Aplikant
(w charakterze strażnika miejskiego)
Miejsce pracy: Warszawa
oferta pracy – nr ref. 667
Zadania:


Ochrona porządku publicznego zgodnie z ustawą o strażach gminnych (miejskich), w tym m.in.:

podejmowanie interwencji związanych z nieprzestrzeganiem przepisów prawa
działania w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli
ochrona zgromadzeń i imprez publicznych oraz obiektów użyteczności publicznej.
Wymagania niezbędne:

ukończone 21 lat
obywatelstwo polskie
wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe
uregulowany stosunek do służby wojskowej
sprawność pod względem psychicznym i fizycznym
korzystanie z pełni praw publicznych
nienaganna opinia
strażnikiem miejskim może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
ukończone szkolenie podstawowe strażników gminnych (miejskich) [osoby nieposiadające ukończonego szkolenia będą zobowiązane do odbycia szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich) w trakcie zatrudnienia].
Wymagania dodatkowe:

ogólna wiedza na temat działalności Straży Miejskiej m. st. Warszawy, wiedza o społeczeństwie, Warszawie (w tym znajomość topografii), Polsce i świecie
bardzo dobra znajomość przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym
aktywność sportowa
kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy KPP
prawo jazdy kat. B
uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi
wykształcenie wyższe na kierunku: Bezpieczeństwo wewnętrzne lub narodowe, Ratownictwo medyczne, Prawo, Administracja, Socjologia, Psychologia, Wychowanie fizyczne, Ochrona Środowiska, Edukacja lub Resocjalizacja
patent żeglarski stermotorzysty żeglugi śródlądowej
uprawnienia ratownika wodnego.
Oferujemy:

stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
3-miesięczne szkolenie podstawowe dla strażników gminnych (miejskich) z wynagrodzeniem 4100-4920 zł brutto w zależności od posiadanego dotychczas stażu pracy [wynagrodzenie zasadnicze 4100 zł brutto + dodatek za wieloletnią pracę (5-20% wynagrodzenia zasadniczego)]
po zdanym egzaminie dodatkowo comiesięczna premia (pierwsza premia w wysokości 300 zł brutto, wysokość kolejnych premii uzależniona od oceny pracy)
po roku od zatrudnienia możliwość awansu na stanowisko młodszego strażnika
„13 pensję”, nagrody jubileuszowe
dofinansowanie nauki na studiach, świadczenia socjalne (np. dofinansowanie do wypoczynku), pakiet opieki medycznej, preferencyjne ubezpieczenie grupowe, bezpłatne zajęcia sportowe, zniżki na wydarzenia kulturalne.
Niezbędne dokumenty:

CV zawierające imię i nazwisko, dane kontaktowe, datę urodzenia, informację o miejscu zamieszkania (miejscowości), a także posiadanym wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia (w zakresie wymaganym w niniejszym ogłoszeniu).
Sposób aplikowania:


Komplet dokumentów przyjmujemy do dnia 12.10.2022 r. godz. 13:00:
  • drogą e-mailową na adres: [email protected] – w tytule należy zamieścić informację: ,,oferta pracy – nr ref. 667”(łączna waga załączników e-maila nie może przekraczać 20 MB).
    poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego
    lub profilu zaufanego, na adres: /smwarszawa/skrytka – w tytule należy zamieścić informację: ,,oferta pracy – nr ref. 667”
    pocztą na adres: Straż Miejska m.st. Warszawy, Wydział Kadr i Płac, ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa, z dopiskiem ,,oferta pracy – nr ref. 667” (decyduje data wpływu a nie data stempla pocztowego).
    UWAGA: jedynie kandydaci, którzy złożyli kompletne oferty, zawierające wszystkie oczekiwane dokumenty i informacje zostaną zaproszeni do udziału w kolejnych etapach rekrutacji.
Więcej tutaj: https://www.praca.pl/aplikant-w-charakterze-straznika-miejskiego_7591146.html#2c9d8bf85f99f143de9ea69ad50b5599